Оголошення

На APGIP-9 планується представити 6 пленарних і близько 40 усних доповідей.