Матеріали конференції

Збірник матеріалів конференції буде опубліковано до початку роботи. Статті, рекомендовані організаційним комітетом, будуть опубліковані у журналі Chemistry & Chemical Technology.

Журнал індексується в: Emerging Sources Citation Index (ESCI) – new index in the Web of Science™ Core Collection, Chemical Abstracts (CAS), Google Scholar, IC Journals Master List, Scopus, Worldcat.